AKTUÁLNE

 Vierka Kolpaská v médiách

Rozhovor z Rádia Prešov:

rozhlasová nahrávka

Článok Viery Kolpaskej v časopise Colour

Clánok s Vierkou Kolpaskou v casopise Colour

NOVÝ ČLÁNOK - ROZPRÁVAJME SA O SEXE NOVÝ ČLÁNOK - ROZPRÁVAJME SA O SEXE Nový kurz Vzťahy a komunikácia

Darčekové vianočné poukážky

Darčeková poukážkaNOVÉ MASÁŽE TU.

Ako prebiehajú kurzy / semináre

Vzťahy a komunikácia

Perly života vo forme vzdelávacích seminárov
(v pravde a láske s citom a rešpektom )

Motto:
Budovať si krásne vzťahy je umenie,
no ešte väčšie umenie je si ich udržať.
Komunikácia je základný pilier,
o ktorý sa opierajú všetky vzťahy.

Tento program ponúka hlboké pochopenie o dynamike vzťahov, o tom, prečo vznikajú nedorozumenia, ako ich odstrániť a ako si vytvoriť harmonické vzťahy vo všetkých oblastiach.

Získate schopnosť komunikovať s kýmkoľvek bez ohľadu na vek, stav, sociálne postavenie...

Vítaní sú všetci, aj tí, ktorí si myslia, že o VZŤAHOCH a KOMUNIKÁCII už vedia všetko.

Naučíme sa, v čom spočíva úspech v komunikácii, nielen v živote človeka, ale celkovo vo vzťahoch ako pracovných, rodinných, manželských, partnerských, rodičovských, športových, intímnych...

Semináre budú obohatené o nové témy, s ktorými ste sa doposiaľ ešte nestretli. Návody v tomto programe neboli nikdy ponúknuté v žiadnej knihe alebo programe o vzťahoch, ktorých ste sa kedy zúčastnili v minulosti.

Súčasťou sú aj cvičenia na odstránenie konkrétnych úskalí.

Keďže vzdelávací program je veľmi obšírny, bude rozdelený na viac častí , ktoré na seba nadväzujú a dopĺňajú sa a sú praktickým návodom na lepší život.

Každá časť sa skladá cca 2-3 hodinového bloku.

1. časť - VZŤAHY a ZDRAVIE

  • Deštruktívne vzorce, ktoré modelujú vaše vzťahy
  • Zadefinovanie priorít a hodnôt života
  • Proces odpúšťania a liečenie vzťahov

2. časť - VZŤAHY a KOMUNIKÁCIA

  • Nové modelové komunikačné zručnosti
  • Láska a ego vo vzťahoch
  • Sila slova (tón, hlas, mimika a gestá pri komunikácii)

3. časť - VZŤAHY a sexuálna inteligencia od 18 r.+

  • Priaznivé účinky intímneho života (životná sila)
  • Hlavné rozdiely vnímania medzi ženskou a mužskou sexualitou
  • Dotyky, ktoré obohacujú Váš vzťah (pre páry aj jednotlivcov)
  • Sexuálna príprava rodičov (v pravde a láske s citom a rešpektom k úcte k našim deťom)

Príďte si vypočuť myšlienky, ktoré pomohli v živote už veľa ľuďom.

Programom Vás bude sprevádzať Viera Kolpaská - poradkyňa v oblasti partnerských a medziľudských vzťahov. Venuje sa praktickým cvičeniam, masážam a novým poznaniam. Jej osobitý prístup pramení z vlastných skúseností a inšpirácií získaných pôsobením s medzinárodne uznávanými učiteľmi...

Bližšie informácie o cene, čase a mieste konania tu.

Prihlášky a otázky na nasledovných kontaktoch:

On-line prihláška
Mobil: +421 905 427 768
E-mail: vierarajja@gmail.com

Tešíme sa na Vás

Viera Kolpaská a hostia

Prečítajte si, prosím, aj všeobecné podmienky kurzu.

Prečítajte si aj referencie účastníkov kurzu.

RAJJA - Centrum kreatívneho vzdelávania a poradenstva

Rybárska 3, 048 25 Dobšiná, Tel.: + 421 905 427 768, E-mail: vierarajja@gmail.com