AKTUÁLNE

 Vierka Kolpaská v médiách

Rozhovor z Rádia Prešov:

rozhlasová nahrávka

Článok Viery Kolpaskej v časopise Colour

Clánok s Vierkou Kolpaskou v casopise Colour

NOVÝ ČLÁNOK - ROZPRÁVAJME SA O SEXE NOVÝ ČLÁNOK - ROZPRÁVAJME SA O SEXE Nový kurz Vzťahy a komunikácia

Darčekové vianočné poukážky

Darčeková poukážkaNOVÉ MASÁŽE TU.

Poradňa pre vzťahy

Košice - Poradňa pre vzťahy

Posledný štvrtok v mesiaci od 16:00-18:00

Cena 7,- €

  • Najaktuálnejšie informácie zo života vzťahov
  • Riešenie problematiky vzťahov na všetkých úrovniach (parnerských, pracovnoprávnych, ekonomických, rodinných, sexuálno-intímnych.....
  • Hlavné zdroje podpory a pomoci
  • Praktické rady, cvičenia
    Čo možete získať:
  • Zmena návykov a prístupu k inteligenčnej komunikácii (k sebe samému, deťom, rodičom, seniorom, kolegom, k prírode...
  • vzájomné obohatenie a skvalitnenie v medziľudských vzťahoch
  • zvýšenie vlastnej kvality a hodnoty na trhu práce a vzťahov ako takých

Na pravidelných stretnutiach nebude chýbať láska, ľudský prístup, rešpekt, príjemnú atmosféru, emočné a energetické naplnenie

Poradňa pre vzťahy

Ako to bude prebiehať?

Spontánne, jednoducho, prirodzene, hravo, veselo - verbálne s praktickými ukážkami.

Medzi najžiadanejšie témy patria: komunikácia a medziľudské vzťahy, zdravé sebavedomie, sebeláska, sebapoznanie, sexuálny a intímny osobnostný rozvoj, tantrické a taoistické masáže, láska, detská sexualita a jej vývoj, šťastné rozchody, rôzne formy liečenia duše, psychohygiena vo vzťahoch doma aj na pracovisku, nevera vo vzťahoch.

Aj keď to nie je nutné, odporúčam si so sebou zobrať písacie potreby, vodu a seba prípadne priateľa, či priateľku na vytvorenie príjemnej atmosféry a vzájomnej podpory, ak sa cítite zranení, neistí, máte obavy alebo strach.

V prípade, že sa nebudete chcieť zapájať do otázok, bude poradňa spojená s prednáškou na tému Tri úrovne života - vzťahy, láska a sexualita.

Rezervácie na poradňu spojenú s prednáškou

Odporúčam si vopred zarezervovať miesto prostredníctvom mailu vierarajja@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0905 427 768. Rezerváciou vopred nám uľahčite prípravu a Vy sa budete cítiť komfortnejšie (kapacita miest je obmedzená). Nakoľko väčšinu času žijem a tvorím v prírode, prosím nepoužívajte silne parfumované prostriedky a výrazné neónové oblečenie.

Poradňa je pre všetkých, ktorí chcú kreatívne žiť, nie je však vhodná pre tých, ktorí rezignovali, nemajú úctu k sebe ani ku svojim blízkym, sex a intimita je pre nich hriech a nemajú záujem sa v tejto oblasti vzdelávať.

Nakoľko si uvedomujem svoju spontánnosť, otvorenosť a úprimnosť, ktorá nemusí byť každému milá, ja nemôžem inak, lebo viem, že najväčší jed pre človeka je jeho nevedomosť a neschopnosť vziať život do vlastných rúk.

Nesmierne sa na Vás teší Viera Kolpaská

Ponúkam individuálne konzultácie cez Skype

RAJJA - Centrum kreatívneho vzdelávania a poradenstva

Rybárska 3, 048 25 Dobšiná, Tel.: + 421 905 427 768, E-mail: vierarajja@gmail.com